Pedant “Soul in The heart” ❤️

Да будет красота, изобилие, благость, осознанность, сострадание, радость бытия, вера, благодарность, сказка, рай на земле, присутствие в моменте сейчас, мудрость и единение со всеми и с природой Всегда на нашей дорогой планете и во всей Вселенной! С Новым и чудесным 2020 годом всех!

Må det bli skönhet, överflöd, vänlighet, medvetenhet, medkänsla, glädje av att vara, tro, tacksamhet, saga, paradis på jorden, närvaro i ögonblicket nu, visdom och enhet med alla och med naturen Alltid på vår kära planet och i hela universum! Gott nytt och underbart år 2020 till alla!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *